MUDr. Čestmír Dvořáček

MUDr. Čestmír Dvořáček

MUDr. Čestmír Dvořáček

Gynekolog
Promoce, rok, fakulta:
1971 – Fakulta všeobecného lékařství UP Olomouc
Atestace:
1975 – I. stupeň gynekologie a porodnictví
1979 – 2. stupeň gynekologie a porodnictví
1993 – specializační nástavbová atestace pro gynekologickou cytologii
         – Licence gynekologie a porodnictví
         – Licence gynekologická cytologie
         – Specializovaná způsobilost gynekologie a porodnictví
         – Specializovaná způsobilost gynekologické cytologie